Hallgatói tájékoztató 2018-19.tanév 1.félév


Tisztelt Hallgatók! Az alábbiakban a Testnevelési Intézeti Tanszék (továbbiakban: tanszék) tájékoztatóját közöljük.

Minden oktatással kapcsolatos kérdésben forduljanak a testnevelő tanárokhoz. • A 2018/2019. tanév 1. félévére azoknak a hallgatóknak a jelentkezését fogadjuk el, akik a NEPTUN rendszerben a regisztrációs héten a számukra meghirdetett Testnevelés tárgyat felvették. A tárgyfelvételi kötelezettség vonatkozik azokra a hallgatókra is, akik végleges, vagy részleges orvosi illetve tanulmányi, sportolói felmentést kérelmeznek. Fontos: A Testnevelés tárgyat minden érintett hallgatónak az aktuális félévben célszerű felvenni!

A 2018/201. tanév 1. félévének fontosabb feladatai

1. Regisztrációs hét: 2018. 09. 03. – 2018. 09. 07. A regisztrációs héten kell a hallgatóknak a NEPTUN-ban a megfelelő Testnevelés tárgyat felvenni. (Karnak, évfolyamnak, félévnek megfelelő kurzust kell választani!).

2. A szorgalmi időszak első hete: 2018. 09. 10. – 2018. 09. 14. A szorgalmi időszak első hetében kell a hallgatóknak a Körcsarnok földszintjén a választott szakcsoportra, sportágra feliratkozni (H-CS: 08:00-16:00, P: 08:00-12:00).

Az alábbi lehetőségek közül lehet választani: - kondicionálás (erősítés), edzés, - tenisz októbe 20-ig szünetel,és az órákat akörcsarnok,E/4-es tornaterem foglalkozásain lehet teljesíteni, - kosárlabda, - labdarúgás (műfű, terem), - asztalitenisz/E/4/, - aerobik, - úszás (haladó)

A szorgalmi időszak első négy hetében, indokolt esetben lehetőség van más szakcsoportba való átjelentkezésre.A teniszre jelentkező hallgatók más órára is járhatnak.  Fontos: A félévet a választott szakcsoportban kell a hallgatónak teljesíteni!

3. A szorgalmi időszak első négy hete: 2018. 09. 10. - 2018. 10. 05. A hallgatók a testnevelés alóli felmentésükkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a szorgalmi időszak első négy hetében intézhetik.

Felmentések:

1. A féléves, éves, végleges orvosi, és tanulmányi felmentések leadásának határideje minden félév szorgalmi időszakának első négy hete.

2. Betegség, sérülés, baleset stb. esetén a gyógyulást, felépülést követő órán az igazolást be kell mutatni a foglalkozást vezető tanárnak.

3. A sportolói felmentés engedélyezését minden félév szorgalmi időszakának első négy hetében kell kérni. a) A versenyszerű sporttevékenységet végző, igazolt sportoló köteles bemutatni egyesületi tagsági igazolását, rajt vagy játékengedélyét, tánckönyvét, valamint az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi igazolását. Élsportolók esetében a tanszék egyedi elbírálással élhet. b) Azok a hallgatók is kérhetik felmentésüket, akik Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén kívül sportolnak versenyszerűen (egyedi elbírálás). c) A MEAFC sportolóinak a testnevelés órák alóli felmentését az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi engedély bemutatása mellett az edzők folyamatosan intézhetik. A Miskolci Egyetem Természetjáró Szakosztályában, és a MELK keretei között végzett sporttevékenységhez is szükséges a sportorvosi engedély.

Fontos: A felmentések érvényességi ideje fél év.

Fontos: A vizsgaidőszakban sportolói felmentés iránti kérelmet nem fogadunk el! A kérelmek elbírálásának jogát a tanszék fenntartja.

4. A testnevelés órák teljesítése: 2018. 09. 10. – 2018. 12. 14. Ebben az időszakban lehet teljesíteni a testnevelés tantárgy követelményeit. Az óralátogatással kapcsolatos ismeretek, tanszéki követelmények A testnevelési órák célja a választott sportág mozgásanyagának, alapvető technikájának és taktikájának készségszintű elsajátítása, a hallgatók mozgásigényének kielégítése, a szellemi túlterhelésből, és a sok ülésben végzett tevékenységből eredő fáradtság, a helytelen testtartás ellensúlyozása, a keringési-légzési rendszer fejlesztése a sportágak mozgásanyagával. E célok elérése érdekében is kívánatos a rendszeres, akár heti többszöri óralátogatás.

Fontos: A hallgatóknak célszerű a szorgalmi időszak második hetétől megkezdeni a testnevelés tárgy követelményeinek teljesítését

. Fontos: Az órákon a sportfelszerelésben való megjelenés és a váltócipő (úszósapka, papucs) használata minden helyszínen, órán kötelező! A tanszék a félév elfogadásának feltételeként előírja a félévenkénti minimum 10 alkalommal való aktív részvételt

. Nem kaphat félév végi aláírást az a hallgató, aki az előírt évközi kötelezettségeinek nem tett eleget. Testnevelési óra teljesítése csak a tanszék által szervezett, vezetett, illetve engedélyezett formában lehetséges Aláírás pótláson az a hallgató vehet részt, aki a tanszéki követelményekben előírt minimális óraszám/alkalom legalább 60%-át teljesítette. Betegség miatti, igazolt hiányzás esetén a hallgató pótolhatja elmaradt óráit

. Nem teljesíthető a testnevelési óra a testnevelő tanárok munkaidőn kívüli, egyetemi vagy más helyszínen tartott magánfoglalkozásain! A városi, és a Miskolcon kívüli fitnesztermek, sportklubok, uszodák és egyéb gyakorlóhelyek, valamint az M0-ás kondicionáló terem igazolásait nem fogadjuk el. A mulasztás pótlására a tanszék folyamatosan biztosítja a lehetőséget, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetének végéig.

Azok a hallgatók, akik ebben az időszakban nem teljesítik az aláírás feltételeit, órát csak az illetékes karok előírásai szerinti időszakban pótolhatnak, amire a tanszék lehetőséget biztosít. Fontos: A szorgalmi időszak kilencedik hete után órára jelentkezést a tanszék nem fogad el, az érintett hallgatóknak a pótlás lehetősége nélkül lesz megtagadva a félév végi aláírásuk! Ez alól kivételt kaphatnak azok a hallgatók, akik orvosi igazolással rendelkeznek. A hallgatók a tanszék által biztosított időpontban vehetnek részt a foglalkozásokon. Az órarendi, és az egyéni tanulmányi rendből eredő óraütközéseket a tanszék figyelembe veszi.

Fontos: Az órákon csak a balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült hallgatók vehetnek részt saját felelősségükre. Azok a hallgatók, akiknek már nincs kötelező testnevelési órájuk, de mozogni, sportolni szeretnének, csak az órát tartó tanár előzetes engedélyével, az aktív hallgatókra vonatkozó előírások alapján látogathatják az órákat.

Fontos: Idegenek, illetéktelenek jelenlétükkel az órát nem zavarhatják! A foglalkozások kezdési ideje: Egész óra +10 perc, vége: következő egész óra+30 perc Városi Kemény Dénes Uszoda: egész óra, vége: egész óra+45 perc Az óra kezdetét és végét a hallgatók a foglalkozást vezető tanárral egyeztetve a körülményeknek megfelelően megváltoztathatják

. 5. Aláírás pótlása: 2018. 12. 17 – 2019. 01. 11.  A dékánok által engedélyezett időszakban.

6. Ügyintézés:

1. A foglalkozást vezető tanárnál.

2. Tanulmányi ügyekben: H,K, CS: 09:00 -11:00,Sze 09.-10.30 14:00-15:00, P: 09:00-11:00 Körcsarnok fsz. 6. Tolnai János

3. Egyetemi-főiskolai versenyekkel kapcsolatos, egyesületi kérdésekben: Körcsarnok. fsz.4-5 -es szoba Drótos Bence

4. Létesítmények igénybevételével kapcsolatban: Körcsarnok fsz. 5-as szoba Bene Szilárd

5. Kondicionáló terem használatával kapcsolatban (bérletek árusítása): Körcsarnok fsz. 3-as szoba Chvatal Tünde

A Testnevelési Intézeti Tanszék kéri a hallgatókat, hogy problémájukkal, illetve kérdésükkel a tanszék oktatóit keressék meg, akik mindenben segítségükre lesznek./ Körcsarnok emeleti galéria/

Fontos: A követelmények teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása az aláírás megtagadását vonhatja maga után!

Miskolc, 2018. 09. 07.

Dr. Főnyedi Gábor intézeti tanszékvezető egyetemi adjunktus

www.testneveles.uni-miskolc.hu

aktuális felhőkép

Felhőkép

Legfrissebb kép

 A tanszék fiatal docensének Dr Mayer Krisztinának megjelent első könyve