2019/2020.tanév 1.félévének testnevelési követelményei


 

 

Tisztelt Hallgatók!

Az kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Testnevelési Intézeti Tanszék (továbbiakban: tanszék) tájékoztatóját.

Fontos: A Testnevelés tárgyat minden érintett hallgatónak az aktuális félévben célszerű felvenni! A 2019/2020. tanév I. félévének fontosabb feladatai

1. Regisztrációs hét: 2019. 09. 02. – 2019. 09. 06. A regisztrációs héten kell a hallgatóknak a NEPTUN-ban a megfelelő Testnevelés tárgyat felvenni. (Karnak, évfolyamnak, félévnek megfelelő kurzust kell választani!). A testnevelés tárgy heti 2 óra gyakorlat (2x45 perc), amelyet heti 2x1 vagy 1x 2 órával lehet teljesíteni. A tanszék 10x2 vagy 20x1 óra gyakorlat teljesítését írja elő az aláírás megszerzéséhez. Az órák minimum 50%-át KÖTELESEK a hallgatók a tanszék által meghirdetett testnevelési órákon teljesíteni. A hiányzó aláírásokat (az előírt óraszám legfeljebb 50%-át) tanórán, vagy máshol is meg lehet szerezni, melyre kizárólag az alábbi lehetőségek állnak a hallgatók rendelkezésére:

1. Egyetemi sportszolgáltatások: - egyetemi kondicionáló terem, bérlettel - futóklub - esti aerobik - szablyavívás

2. Egyetemi sportegyesületekben végzett alkalmi sporttevékenység: - MEAFC szakosztályok - ME Természetjáró Szakosztály (1 bakancs/2 aláírás, 2 bakancs /3 aláírás, 3 bakancs/5 aláírás)

3. A Sportközpont által szervezett szabadidős sportrendezvényeken való aktív részt vétel.

4. A LÖVÉSZETET választó hallgatók NEM kapnak aláírást, csak akkor, ha igazolt versenyzők, szakszövetségi igazolással, versenyengedéllyel, a félév egész idejére érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek (lásd: sportolói felmentés).

Fontos: Minden esetben a foglalkozást vezető edzőnek, szervezőnek kell az igazolást kiállítani (név, kar, évfolyam, NEPTUN kód, aláírások száma) Fontos: A hallgatók minden foglalkozáson saját felelőségükre vesznek részt a felkészültségük, edzettségük alapján meghozott döntésnek megfelelően.

2. A szorgalmi időszak első hete: 2019. 09. 09. – 2019. 09. 13. A szorgalmi időszak első hetében kell a hallgatóknak a Körcsarnok földszintjén a választott szakcsoportra, sportágra feliratkozni (H-CS: 08:00-16:00, P: 08:00-12:00). Az alábbi lehetőségek közül lehet választani: - tenisz (salakos teniszpálya, sátor), - kosárlabda (körcsarnok fsz.), - labdarúgás (műfüves pálya, körcsarnok fsz.), - asztalitenisz (E/4 tornaterem), - aerobik (körcsarnok galéria), - haladó úszás (Kemény Dénes Városi Uszoda),

3. A szorgalmi időszak első négy hete: 2019. 09. 09. - 2019. 10. 04. A hallgatók a testnevelés alóli felmentésükkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a szorgalmi időszak első négy hetében intézhetik

Felmentések:

1. Az orvosi, és tanulmányi felmentések leadásának határideje minden félév szorgalmi időszakának első négy hete.

2. Betegség, sérülés, baleset stb. esetén a gyógyulást, felépülést követő órán az igazolást be kell mutatni a foglalkozást vezető tanárnak.

3. A sportolói felmentés engedélyezését minden félév szorgalmi időszakának első négy hetében lehet igényelni. a) A versenyszerű sporttevékenységet végző, igazolt sportoló köteles bemutatni egyesületi tagsági igazolását, verseny vagy játékengedélyét, tánckönyvét, valamint az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi igazolását. Élsportolók esetében a tanszék egyedi elbírálással élhet. b) Azok a hallgatók is kérhetik felmentésüket, akik Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén kívül sportolnak versenyszerűen (egyedi elbírálás). c) A MEAFC sportolóinak a testnevelés órák alóli felmentését az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi engedély bemutatása mellett az edzők folyamatosan intézhetik. Fontos: A felmentések érvényességi ideje fél év. Fontos: A vizsgaidőszakban sportolói felmentés iránti kérelmet nem fogadunk el!

4. A testnevelés órák teljesítése: 2019. 09. 16. – 2019. 12. 13. Ebben az időszakban lehet teljesíteni a testnevelés tantárgy követelményeit. Az óralátogatással kapcsolatos ismeretek, tanszéki követelmények A testnevelési órák célja a választott sportág alapvető technikájának és taktikájának készségszintű elsajátítása, a hallgatók mozgásigényének kielégítése, a szellemi túlterhelésből, és a sok ülésben végzett tevékenységből eredő fáradtság, a helytelen testtartás ellensúlyozása, a keringési-légzési rendszer fejlesztése. E célok elérése érdekében is kívánatos a rendszeres, akár heti többszöri óralátogatás. Az órarendi, és az egyéni tanulmányi rendből eredő óraütközéseket a tanszék figyelembe veszi. Fontos: A hallgatóknak célszerű a szorgalmi időszak második hetétől megkezdeni a testnevelés tárgy követelményeinek teljesítését. Fontos: Az órákon a sportfelszerelésben való megjelenés és a váltócipő (úszósapka, papucs) használata minden helyszínen, órán kötelező! Fontos: A tanszék a félév elfogadásának feltételeként előírja a félévenkénti minimum 20x1 óra vagy 10x2 óra aktív teljesítését. Fontos: Nem kaphat félév végi aláírást az a hallgató, aki az előírt évközi kötelezettségeinek nem tett eleget. Fontos: Aláírás pótláson az a hallgató vehet részt, aki a tanszéki követelményekben előírt minimális óraszám legalább 60%-át teljesítette. Betegség miatti, igazolt hiányzás esetén a hallgató pótolhatja elmaradt óráit. Fontos: A városi, és a Miskolcon kívüli fitnesztermek, sportklubok, uszodák és egyéb gyakorlóhelyek, valamint a MELK igazolásait nem fogadjuk el. A mulasztás pótlására a tanszék folyamatosan biztosítja a lehetőséget, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetének végéig. Azok a hallgatók, akik ebben az időszakban nem teljesítik az aláírás feltételeit, órát csak az illetékes karok előírásai szerinti időszakban pótolhatnak, amire a tanszék lehetőséget biztosít. Fontos: A szorgalmi időszak kilencedik hete után órára jelentkezést a tanszék nem fogad el, az érintett hallgatóknak a pótlás lehetősége nélkül lesz megtagadva a félév végi aláírásuk! Ez alól kivételt kaphatnak azok a hallgatók, akik orvosi igazolással rendelkeznek. Fontos: Az órákon csak a balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült hallgatók vehetnek részt saját felelősségükre. Azok a hallgatók, akiknek már nincs kötelező testnevelési órájuk, de mozogni, sportolni szeretnének, csak az órát tartó tanár előzetes engedélyével, az aktív hallgatókra vonatkozó előírások alapján látogathatják az órákat. Fontos: Idegenek, illetéktelenek jelenlétükkel az órát nem zavarhatják! A foglalkozások kezdési ideje: Egész óra +10 perc, vége: következő egész óra+30 perc Városi Kemény Dénes Uszoda: egész óra, vége: egész óra+45 perc Az óra kezdetét és végét a hallgatók a foglalkozást vezető tanárral egyeztetve a körülményeknek megfelelően megváltoztathatják.

5. Aláírás pótlása: A vizsgaidőszak első három hetében, későbbi kiírás szerint.

6. Ügyintézés:

1. A testnevelési órákkal kapcsolatban a foglalkozást vezető tanárnál.

2. Tanulmányi ügyek:  Körcsarnok fsz. 6. Tolnai János

3. Létesítmények igénybevételével kapcsolatban: Körcsarnok fsz. 5. Bene Szilárd

4. Kondicionáló terem használatával kapcsolatban (bérletek árusítása kiírás szerint): Körcsarnok fsz. 3. Chvatal Tünde

A Testnevelési Intézeti Tanszék kéri a hallgatókat, hogy problémájukkal, illetve kérdésükkel a tanszék oktatóit keressék meg, akik mindenben segítségükre lesznek. Fontos: A tájékoztató el nem olvasása, figyelmetlen elolvasása, illetve meg nem értése miatt bekövetkezett problémákért a tanszék nem vállal felelősséget. A követelmények teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása az aláírás megtagadását vonhatja maga után!

Miskolc, 2019. 09. 01.

Dr. Főnyedi Gábor

intézeti tanszékvezető egyetemi adjunktus

www.testneveles.uni-miskolc.hu

 

aktuális felhőkép

Felhőkép

Legfrissebb kép

 A tanszék fiatal docensének Dr Mayer Krisztinának megjelent első könyve