2020/2021.tanév 1.félévének testnevelési követelményei


 
Tisztelt Hallgatók!
 
A 2020/2021. tanév I. félévének fontosabb feladatai
 
1. Regisztrációs hét: 2020. 08. 31. – 2020. 09. 04.
 
A regisztrációs héten kell a hallgatóknak a NEPTUN-ban a megfelelő Testnevelés tárgyat felvenni.
 
Fontos:
A Testnevelés tárgyat minden érintett hallgatónak az aktuális félévben célszerű teljesíteni!
 
A testnevelés tárgy heti 2 óra gyakorlat (2x45 perc), a tanszék 10 testnevelési óra teljesítését írja elő a félév aláírása feltételeként. A követelmény minimum 50%-át KÖTELESEK a hallgatók a tanszék által meghirdetett foglalkozásokon teljesíteni.
 
A hiányzó órákat (az előírt óraszám LEGFELJEBB 50%-át) tanórán, vagy máshol is meg lehet csinálni, melyre kizárólag az alábbi lehetőségek állnak a hallgatók rendelkezésére:
1.      Egyetemi sportszolgáltatások:
-          egyetemi kondicionáló terem, bérlettel
-          futóklub 
-          esti aerobik
-          szablyavívás
2.      Egyetemi sportegyesületekben végzett alkalmi sporttevékenység:
      -     MEAFC szakosztályok
-     ME Természetjáró Szakosztály (1 bakancs/3 óra, 2 bakancs /4 óra, 3 bakancs/5 óra)
-     Miskolci Egyetemi Lövész Klub
3.      A Sportközpont által szervezett szabadidős sportrendezvényeken való aktív részt vétel.
 
Fontos:
Minden esetben a foglalkozást vezető edzőnek, szervezőnek kell az igazolást kiállítani (kar, név, NEPTUN kód, teljesített órák, alkalmak száma).
 
Fontos:
A hallgatók minden foglalkozáson saját felelőségükre vesznek részt a felkészültségük, edzettségük alapján meghozott döntésnek megfelelően.
 
2. A szorgalmi időszak első hete: 2020. 09. 07. – 2020. 09. 11.
 A szorgalmi időszak első hetében kell a hallgatónak a Sportközpont online felületén a választott sportára,órára jelentkezni.

 www.sport.uni-miskolc.hu    - Testnevelési Tanszék- Testnevelés online feliratkozás.

Abban az esetben ha ez nem sikerülne amásodik szorgalmi héten a kiválasztott testnevelés órán kell a foglalkozást vezető tanárnál jelentkezni.
 
 Az alábbi lehetőségek közül lehet választani:
- tenisz (salakos teniszpálya, sátor) - Tigyi József
- kosárlabda (körcsarnok fsz.) - Dr. Főnyedi Gábor
- labdarúgás (műfüves pálya, körcsarnok fsz.) - Dr. Főnyedi Gábor                               
- asztalitenisz (E/4 tornaterem) - Fellinger Szilvia
- aerobik (körcsarnok galéria) - Fellinger Szilvia, Dr. Mayer Krisztina Ph.D.
- haladó úszás (Kemény Dénes Városi Uszoda) - Dr. Juhász Imre Ph.D.
 
 
3. A szorgalmi időszak első négy hete: 2020. 09. 07. - 2020. 10. 02.
 
Ebben az időszakban köteles a hallgató a választott testnevelésórán megjelenni,a testnevelő tanárral a kapcsolatot felvenni.
 
 A testnevelés alóli felmentési kérelmek leadási időszaka.
 
Felmentések:
 
1.      Orvosi (betegség, sérülés, baleset stb. esetén a gyógyulást, felépülést követő órán az igazolást be kell mutatni a foglalkozást vezető tanárnak).
2.      Tanulmányi (Pl. más karon, szakon vagy intézményben teljesített testnevelés tárgy).
3.      Sportolói:
a)      A versenyszerű sporttevékenységet végző, igazolt sportoló köteles bemutatni az egyesületi tagsági igazolását, verseny vagy játékengedélyét, tánckönyvét, valamint az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi igazolását. Volt sportolók esetében a tanszék egyedi elbírálással élhet.
b)      A MEAFC sportolóinak a testnevelés órák alóli felmentését az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi engedély bemutatása mellett az edzők folyamatosan intézhetik.
 
Fontos:
A felmentések érvényességi ideje fél év, a vizsgaidőszakban sportolói felmentés iránti kérelmet nem fogadunk el.
 
4. A testnevelés órák teljesítése: 2020. 09. 14. – 2020. 12. 11. 
 
Ebben az időszakban lehet teljesíteni a testnevelés tantárgy követelményeit.
 
Fontos:
A hallgatóknak célszerű a szorgalmi időszak második hetétől megkezdeni a testnevelés tárgy követelményeinek teljesítését.
 
Fontos:
Az órákon a sportfelszerelésben való megjelenés és a váltócipő (úszósapka, papucs) használata minden helyszínen, órán kötelező!
 
Fontos:
Nem kaphat félév végi aláírást az a hallgató, aki az előírt évközi kötelezettségeinek nem tett eleget.
 
Fontos:
Aláírás pótláson az a hallgató vehet részt, aki a 10 testnevelési óra legalább 60%-át teljesítette (a pótlás ideje később lesz a honlapon feltüntetve).
Betegség miatti, igazolt hiányzás esetén a hallgató pótolhatja elmaradt óráit.
 
Fontos:
Az órákon csak a balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült hallgatók vehetnek részt saját felelősségükre. Azok a hallgatók, akiknek már nincs kötelező testnevelési órájuk, de mozogni, sportolni szeretnének, csak az órát tartó tanár előzetes engedélyével, az aktív hallgatókra vonatkozó előírások alapján látogathatják az óráka
 
 
 
 
Fontos:
A városi, és a Miskolcon kívüli fitnesztermek, sportklubok, uszodák és egyéb gyakorlóhelyek, igazolásait nem fogadjuk el.
 
A foglalkozások kezdési ideje:
Az óra kezdetét és végét a hallgatók a foglalkozást vezető tanárral egyeztetve a körülményeknek megfelelően megváltoztathatják.
 
5. Ügyintézés:
1.     A foglalkozást vezető tanárnál.
2.     Tanulmányi ügyek: 
               Körcsarnok fsz. 6.                             
 Tolnai János
3.     Létesítmények igénybevételével kapcsolatban:
 Körcsarnok fsz. 5.
 Bene Szilárd
4.     Kondicionáló terem használatával kapcsolatban (bérletek árusítása kiírás szerint):
 Körcsarnok fsz. 3.
 Chvatal Tünde
 
A Testnevelési Intézeti Tanszék kéri a hallgatókat, hogy problémájukkal, illetve kérdéseikkel a tanszék oktatóit keressék meg, akik mindenben segítségükre lesznek, és NE ZAVARJÁK a tanszéken kívüli irodák dolgozóit.
 
Fontos:
 A tájékoztató el nem olvasása, figyelmetlen elolvasása, illetve meg nem értése miatt bekövetkezett problémákért a tanszék nem vállal felelősséget. A követelmények teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása az aláírás megtagadását vonhatja maga után!
 
 
 
Miskolc, 2020. 09. 04.                                                   
 
 
 
 
                                                                                               Dr. Főnyedi Gábor
intézeti tanszékvezető egyetemi adjunktus
     
 
 
        
 

 

 

aktuális felhőkép

Felhőkép

Legfrissebb kép

 A tanszék fiatal docensének Dr Mayer Krisztinának megjelent első könyve